Feb 26, 2011

Apple си отхвърлиха услугата Readability.


Новите IOS абонаментни правила на Apple почти се преодоляха. А първоначалните реакции привидно охладняха като всеки се е прехвърлил към следващата гореща тема. Но става ясно, че този въпрос ще се запази, защото около него се въртят много разработчици.
Readability  е услуга, която се основава на текста, рекламата и други развлечения,  в интернет. Услугата прави мненията по-разбираеми и се планира да бъде приложение към IOS платформата. В действителнос Instapaper създателя, Marco Arment го изгражда. Изглежда, че ще бъде доста популярно приложение. То беше отхвърлено с мотива, че заобикаля Apples in-app абонаменти днес.
Отхвърлянето на детайлите за Readability  е неприятно в момента. Смисъла на Readability е да се даде по-голямата част от приходите (70%) обратно на издателите. Ако Apple я ореже 30-процентово, услугата ще трябва или да намали тези изплащания до 40 на сто, или собствениците да вземат до 10 на сто. Никои не е склонен да направи това.
Екипът е ядосан, защото те всъщност не продават съдържание. Вместо това, те просто предлагат услугата с месечна такса. С други думи те са софтуер-като-услуга. И както чуваме го правят, за да не получат отхвърляне на приложение по същите причини. Но, когато приложения като  Salesforce започнат да се отхвърлят, значи света наистина се преобръща?
Apple действително използват Readability като ключова част от собствения си софтуер: Safari! Миналата година Apple решиха да изградят Readability в своя уеб браузър. Сега те отхвърлят приложението направено от този екип.
Становищата по този въпрос се различават значително. Apple имат пълното право да въведат абонаментна услуга, но не трябва да налагат 30% такса за много от услугите,  които ще са принудени да го използват. SaaS е един добър пример, музикалните услуги са друга дейност. Повечето не могат да си позволят 30%. Това е нелепо. И Apple трябва или да се откажат от таксата или да я намалят до някакви ниски едноцифрени проценти независещи от традиционните издателски медии.
Какво Readability ще имаме? Ами за сега ще се придържаме към мрежата. Apple не могат да регулира това.