Jun 16, 2011

Учените откриха метод за печатане на невидим материал в големи мащаби.


Чрез новата техника за печат на материал, учените вече могат да вземат достатъчно метаматериали и да започнат производството на невидима супер леща.
Новият метод за печат на метаматериала дава възможност да се произвеждат големи листове на материал от нов клас, предназначени да взаимодействат със светлината по начин, невъзможен за обикновените подобни материали. В продължение на няколко години, изследователите, работещи по този материал достигнали до обещаната невидима пелерина с ултрависока резолюция, наречена "суперлеща",заедно с други екзотични оптични устройства граничещи с научната фантастика. До преди година материалът беше ограничен и действаше в границите на малки демонстрации в лаборатория, защото учените не са могли да направят достатъчно голям материал за да демонстрират практически устройството.
Джон Роджърс е професор по материалознание и инженерство в Университета на Илинойс в Урбана Шампейн.Той разработил новия метод за печат на метаматериала. Метаматериалите, които взаимодействат с видимата светлина се състоят от стотици микро парчета.
Метаматериалът се състои от сложно построени пластове от различни метали. Моделите трябва да имат същия мащаб като този с дължината на вълната на светлината, те са проектирани да взаимодейства със светлината. В случаите на инфрачервена светлина се открояват особености свързани с наночастиците. Изследователите проектират материала с метод наречен електронно-лъчева литография.
Роджърс разработил печатането на материала с метод за отрицателен индекс на пречупване на светлината. Това е обещаващо бъдеще за суперлещата със сложни вълнови далекосъобщенията.