Jun 16, 2011

Microsoft ще замени постепенно . NET с инструментите HTML5 и JavaScript


Според вицепрезидента на компанията, Microsoft има бъдещи планове за развитие на базата на HTML5 и JavaScript. Инженерите няма да използват повече . NET като начин за проектиране на софтур. Microsoft дълго използвал Silverlight. WPF и VisualStudio като водещи инсрументи и продукти, така че се предполага, че ще продължат да съществуват под някаква форма, въпреки инструментите JavaScript и HTML5.

Според Питър Брайт:  "Тази промяна означава отхвърлянето на две десетилетия знания и опит в Windows развитието и безброй часове обучение. Това отхвърляне на Visual Studio е в полза на много по-примитивна и елементарна система със значително малко инструменти. " 

Промяната се дължи отчасти на успеха на мобилната мрежа на Microsoft и появата на браузъра IE9. С построяването на IE9, Microsoft  има нова рамка за развитие на различни платформи. HTML5 е оптимизиран за скоростна работа по начин, невъзможен за предишните платформи. HTML5  е потенциален заместител на Flash видеото, като дава възможност за добавяне на допълнителна функционалност (глас). Програмистът Майк Джеймс е написал: "Проблемът е, че Microsoft по някаква причина си мисли, че бъдещето е в HTML5 и JavaScript. Apple се основава на обектите от C библиотеката. Android е базиран на Java библиотеката. Windows Phone 7 е базиран на C #  библиотеката. HTML5 и JavaScript приложенията представляват много малка част от целия процес за построяване на софтуер. 
Ако Windows 8 приеме HTML5/JavaScript,  инфраструктурата няма да има много приложения, които могат да се използват. "

Microsoft е избрал този път, тъй като иска да развие истински продукти за различни платформи като смартфони с мащабни инсталации, въпреки, че това може да опрости софтуера. Радикалните промени винаги имат непредвидени последици и промяната със сигурност ще става постепенно, но това не означава, че ще бъде лесно. Някои фирми ще се натоварят с неприятната задача на пренасят настоящите приложения за Windows 8 (и WP7) с помощта на "старите" методи, като същевременно работят по приложения на HTML5/JavaScript.