Feb 12, 2014

Как да включим Numlock при влизане Ubuntu 12.04 LTS

Много дразнещо, когато си пишеш паролата с Numlock а не е включена!

Ето как си реших проблема...

Въвеждаме в терминала следната команда:
 sudo apt-get install numlockx  
След това трябва да редактираме /etc/lightdm/lightdm.conf:
 gksudo gedit /etc/lightdm/lightdm.conf  

Добавяме този ред в края на файла: greeter-setup-script=/usr/bin/numlockx on

Запазваме и готово! Тествайте, като рестартирате системата.

Feb 8, 2014

Как да сменим иконката на клавиатурната подредба със знаме в Ubuntu 12.04 LTS


Здравейте, така би трябвало да изглежда иконката след командите, които ще въведем. Интересно и приятно изглежда поне според мен :)

1. Като начало е необходимо да свалим файла със знамената. Може да го свалите от ТУК .

2.Следващата стъпка е да го разархивираме. Вече разархивираният файл преместваме в"  /usr/share/pixmaps/flags/ " .

3.Отваряме терминала (Ctrl+Alt+T) и въвеждаме следната команда:
 

 gconftool-2 --type bool --set /desktop/gnome/peripherals/keyboard/indicator/showFlags true  

С нея разрешаваме показването на знамето;). Това е!!! Сега е нужно само да излезем и влезем отново в системата.