Jun 13, 2011

Google добавя проверка за съвместимост на устройства в Android Market

Android Market вече предлага функция за проверка за съвместимост на устройствата, преди да изтеглите всички нови елементи. По този начин потребителите биват информирани за възможните не-съвместими устройства. Имайки предвид широкия обхват на устройствата, ще видим с кои от тях ще работи първоначално. Проверете в Android Market.