Jan 5, 2018

SEEN ON INSTAGRAM

1. Original Xiaomi Piston In Ear Earphones Fresh Version

               BUY: http://bit.ly/2Cwm0uc ( GearBest )

2. Mini Flashlight 2000 Lumens CREE Q5 LED Torch AA/14500 Adjustable Zoom Focus Flashlight Waterproof 

                     BUY : http://bit.ly/2lYLiu2   ( AliExpress )

3. B3300 Bluetooth In-ear Sport Earbuds with Mic

                BUY: http://bit.ly/2FaT1OH ( GearBest )

4. 
S6 Stereo Bluetooth Headphones with Mic

                  BUY: http://bit.ly/2DcBjvV  ( GearBest )


5.  Leatherman Wave LT650 Pocket Tool

                 BUY: http://amzn.to/2DzGpQP  ( AmazonUK )

6.  Fenix E05 Keyring Torch 85 Lumens

              BUY: http://amzn.to/2mAN3xM ( AmazonUK )

          

Sep 29, 2017

Fountain pen Jinhao 599 / Писалка Jinhao 599


Здравейте,
 Наскоро се сдобих с въпросната писалка и мога да кажа, че е повече от добра! Всъщност за пръв път се сблъсквам с подобен инструмент за писане и ми хареса. Въпреки, че е изработена от пластмаса се чувства солидна за скромните си 15 грама заедно с нов пълнител. Подходяща е за любопитни, които не искат да дават луди пари само заради пробата. Важно е да кажа, че писалката според специалисти е копие на " LAMY Safari", която е немска и наистина приликата е повече от видна. След като не е написано името немската компания за мен не е проблем. Продължавам към комплекта, който е "ready to go" или "сядаш и караш" по нашенски. Получих писалката, два писеца, конвертор за мастило и 5бр. пълнители.


Хубавото е, че може да се ползва както с пълнители, така и с мастилница посредсвом конвертора.
 Харесва ми, че са обърнали внимание на детайлите, на капачката и на писеца е логото на фирмата, дори на конвертора е написано името.

                           

В заключение ще кажа, че си струва!

Може да си купите и да разгледате другите цветове от линковете долу.

Buy it here : https://goo.gl/TwvRr2
Купете тук: https://goo.gl/TwvRr2 Good offer 8pcs here: http://amzn.to/2xULC5K Добра оферта за 8 броя: http://amzn.to/2xULC5K

До скоро!

Sep 28, 2017

Edison Filament LED Industrial Vintage Steampunk Bulb / Енергоспестяваща Класическа Едисонова LED Крушка

Здравейте,
Реших да драсна някой ред за крушката, защото смятам, че е интересна и би се вписала отличнно във всеки дом и декор. Няма да изпадам във технически подробности, ще отбележа само основните според мен:

1. Фасунга ( гнездо за завиване) - Е27 (дебелото)

2. Мощност - 4W = 40W ( класическа с нажежаема жичка)

3. Технология - LED ( 2017-та сме )

4. Тип светлина - топла ( жълта ) 2800К ( Келвин )

5. Напрежение - 220V/50Hz ( директно в мрежата, без трансформатор )
.
6.  Материал - Стъкло ( бонус точка от мен )

Също така е хубаво да се съобрази и размера на крушката, че е възможно да има изненадани.

7. Размер - 75мм. ( стандартната е 100мм )

Мааалко по-подробно в клипчето.На този адрес може да разгледате другите разновидности и купите тук : https://goo.gl/8Q2Em8

Feb 1, 2015

Mail DS18B20 temperature sensor alert

If you have working DS18B20 temperature sensors configured from here and want to receive mail when temperature is high or low next script is for you.

CODE:

 #!/usr/bin/python 
 # -*- coding: utf-8 -*- 
 # 
 # read 1-wire sensor 
 # in case of value exceeding alarm limit 
 # send email via smtp 
 # 2013-06-06 V0.2 by Thomas Hoeser 
 # 2015-02-01 Edited by Aleksandar Stoichkov 
 # 
 import sys 
 import smtplib 
 from email.mime.multipart import MIMEMultipart 
 from email.mime.text import MIMEText 
 mail_server = 'smtp.gmail.com:587'   # Mail Server 
 mail_account = 'sendersmail@gmail.com' # name of mail account 
 mail_password = 'senderspassword'   # password 
 addr_sender = 'sendersmail@gmail.com' # sender email 
 addr_receiver = 'receiversmail@gmail.com' # receiver email 
 verbose_level = 2 
 debug_level = 0 
 error_temp = -999 
 # dictionary with for 1-wire sensors: [sensor name] [1-Wire device] 
 sensor_dict = { "IN": "28-000004d05fbe", 
     "OUT" : "28-000004d05fbe", 
     "Office" : "28-00000534eec5" 
     } 
 #------------------------------------------------------------------------------------------- 
 def read_sensor(Sensor): 
  if verbose_level > 2:  
   print "1++++ read_sensor()"  
   print "sensor:" , Sensor 
  if debug_level == 0: 
   # get 1-Wire id from dictionary 
   sensor_slave = str(sensor_dict.get(Sensor)) 
   # Open 1-wire slave file 
   sensor_device = '/sys/bus/w1/devices/' + str(sensor_slave) + '/w1_slave' 
   if verbose_level > 2:  
    print "open: ", sensor_device 
   try: 
    file = open(sensor_device) 
    filecontent = file.read()       # Read content from 1-wire slave file 
    file.close()           # Close 1-wire slave file 
    stringvalue = filecontent.split("\n")[1].split(" ")[9] # Extract temperature string 
    if stringvalue[0].find("YES") > 0: 
     temp = error_temp 
    else: 
     temp = float(stringvalue[2:]) / 1000   # Convert temperature value 
    # temp=str(temp) 
   except IOError: 
    print "PANIC read_sensor - Cannot find file >" + sensor_slave + "< in /sys/bus/w1/devices/" 
    print "No sensor attached" 
    print "check with > cat /sys/devices/w1_bus_master1/w1_master_slaves" 
    temp=("Sensor not attached") 
  else: 
   # this is dummy function generating a random number 
   # ony used for testing purposes 
   temp = random.randrange(-10, 30, 2) + 0.3 
   # temp = Sensor + " " + str(temp) 
  return(temp) # exit function read_sensor 
 # -------------------------------------------------------------------------------- 
 def send_mail(title,message): 
   debug_level = 0 # set to 1 to get more messages 
   # Create message container - the correct MIME type is multipart/alternative. 
   msg = MIMEMultipart('alternative') 
   msg['Subject'] = title 
   msg['From'] = addr_sender 
   msg['To'] = addr_receiver 
   # Create the body of the message (a plain-text and an HTML version). 
   text = message 
   html = """\ 
 """ 
   html += message 
   html += """\ 
 This is a service provided by raspberry 
 """ 
   # print html 
   # Record the MIME types of both parts - text/plain and text/html. 
   part1 = MIMEText(text, 'plain') 
   part2 = MIMEText(html, 'html') 
   # Attach parts into message container. 
   msg.attach(part1) 
   msg.attach(part2) 
   mailsrv = smtplib.SMTP('smtp.gmail.com' , 587) 
   mailsrv.starttls() 
   mailsrv.login("sendesrsmail@gmail.com", "senderspassword") 
   mailsrv.sendmail("sendersmail@gmail.com", "receiversmail@gmail.com", msg.as_string()) 
   mailsrv.quit() 
   return() 
   try: 
      if debug_level > 0: print "smtplib.SMTP:", mail_server 
      mailsrv = smtplib.SMTP(mail_server) # Send the message via local SMTP server. 
   except: 
      print "Error: unable to send email - smtp server" 
      print "Server on ", mail_server, " cannot be reached or service is down" 
      return() 
   try: 
      if debug_level > 0: print "mailsrv.login:", mail_account, mail_password 
      mailsrv.login(mail_account,mail_password) 
   except: 
      print "Error: unable to send email - login failed" 
      print "login is not valid - check name and password:",mail_account,mail_password 
      return() 
   try: 
      # sendmail function takes 3 arguments: sender's address, recipient's address and message to send - here it is sent as one string. 
      if debug_level > 0: print "mailsrv.sendmail:", addr_sender, addr_receiver 
      mailsrv.sendmail(addr_sender, addr_receiver, msg.as_string()) 
      mailsrv.quit() 
      print "Successfully sent email" 
   except: 
      print "Error: unable to send email - wrong address" 
      print "mail address for sender or receiver invalid:",addr_sender,addr_receiver 
 #---------------------------------------------------------------------------------------------  
 if __name__ == "__main__": 
  alarm_hi = 70.5  # upper alarm level 
  alarm_lo = 12.5  # lowe alarm level 
  cur_temp = read_sensor("OUT") 
  print cur_temp, alarm_hi, alarm_lo 
  if cur_temp == error_temp: 
  print "read error - CRC = NO" 
  else: 
  if (cur_temp > alarm_hi) or (cur_temp < alarm_lo): 
   subject = "Critical Warning Alert" 
   message = "Temperature is: " + str(cur_temp) 
   print subject, message 
   send_mail(subject,message) 
  else: 
   print "o.k." 
  sys.exit(0) 
Add script to crontab:
 su - #to become root 
 crontab -e #to edit crontab lines 
 Add this: 
 *30 * * * * python /home/pi/python_test/mailsendDS18b20alert1.py #this will check temp every 30min. 
Also you can download script from DROPBOX
Save and exit and you are done! Enjoy!
You can buy sensors from HERE

Jan 25, 2015

High CPU temperature Raspberry Pi warning by mail

Prevent to bake your Raspberry Pi with this script. It alerts you by mail when CPU temperature is too high. Let's start.... Create your script file:
 cd to /path/you/prefered/  
 sudo nano nameofscript.py #this wiil create blank file and paste code  
CODE:
 #!/usr/bin/env python 
 # coding=utf-8 
 import os 
 import smtplib 
 from email.mime.text import MIMEText 
 # At First we have to get the current CPU-Temperature with this defined function 
 def getCPUtemperature(): 
 res = os.popen('vcgencmd measure_temp').readline() 
 return(res.replace("temp=","").replace("'C\n","")) 
 # Now we convert our value into a float number 
 temp = float(getCPUtemperature()) 
 # Check if the temperature is abouve 60°C (you can change this value, but it shouldn't be above 70) 
 if (temp >50): 
 # Enter your smtp Server-Connection 
 server = smtplib.SMTP('smtp.gmail.com' , 587) 
 #if your using gmail: smtp.gmail.com 
 server.ehlo() 
 server.starttls() 
 server.ehlo 
 # Login 
 server.login("yourmail@gmail.com" , "yourpassword") 
 # Now comes the Text we want to send: 
 value = "Warning! Too high CPU Temperature is: " + getCPUtemperature() 
 msg = MIMEText(value) 
 # The Subject of your E-Mail 
 msg['Subject'] = "Warning! Too high CPU Temperature:" + getCPUtemperature() 
 # Consigner of your E-Mail 
 msg['From'] = "Raspberry Pi" 
 # recipient of your E-Mail 
 msg['To'] = "receivermail@gmail.com" 
 # Finally send the mail 
 server.sendmail("yourmail@gmail.com", "receivermail@gmail.com", msg.as_string()) 
 server.quit() 
Fill your data and save file (CTRL+O-> Enter) and exit (CTRL+X). To test it just make temperature lower than actual. If you receive mail everything is correct. One more thing add script to crontab:
 su - # to become root 
 crontab -e # to edit  
Then add:
 */5 * * * * python /path/to/yourscript/yourscript.py 2>&1 # this will check your temp every 5 minutes 
And again save file (CTRL+O-> Enter) and exit (CTRL+X). That's it! You are done!

You can buy sensors from HERE

Jan 24, 2015

Daily CPU and harddisk status updates on Raspberry PI by mail

Very useful script to daily status updates of CPU temperature and attached HDD on your Raspberry Pi.
To create a script copy the code and make a file with command:
 cd to /path/you/prefered/ 
 sudo nano nameofscript.py #this wiil create blank file and paste code  

CODE:
 # coding=utf-8 
 import os 
 import smtplib 
 import statvfs 
 from datetime import timedelta 
 from email.mime.text import MIMEText 
 #Read the systems uptime: 
 with open('/proc/uptime', 'r') as f: 
  uptime_seconds = float(f.readline().split()[0]) 
 # At First we have to get the current CPU-Temperature with this defined function 
 def getCPUtemperature(): 
 res = os.popen('vcgencmd measure_temp').readline() 
 return(res.replace("temp=","").replace("'C\n","")) 
 # Now we convert our value into a float number 
 temp = float(getCPUtemperature()) 
 #Read the statistics of the drives in bytes and convert to Gigabytes (using the mount points) 
 GB = (1024 * 1024) * 1024 
 HDD = os.statvfs ("/media/SERVICE") # in my case is mounted to /media/ , name is SERVICE 
 HDD = (HDD.f_frsize * HDD.f_bfree)/GB 
 #HDD1 = os.statvfs ("/media/HDD2") 
 #HDD1 = (HDD1.f_frsize * HDD1.f_bfree) / GB 
 # Enter your smtp Server-Connection 
 server = smtplib.SMTP('smtp.gmail.com' , 587) 
 #if your using gmail: smtp.gmail.com 
 server.ehlo() 
 server.starttls() 
 server.ehlo 
 # Login 
 server.login("yourmail@gmail.com" , "yourpassword") 
 # Now comes the Text we want to send. It will send the System Uptime, the CPU Temperature and the free space of your hard drives: 
 value = "System Uptime (hh:mm:ss) is: " + str(timedelta(seconds = uptime_seconds)) + "\n" + "CPU Temperature is: " + getCPUtemperature() + "C " + "\n" + "HDD Free Space: " + str(HDD) + " GB" 
 msg = MIMEText(value) 
 # The Subject of your E-Mail 
 msg['Subject'] = "Daily Raspberry Pi Status" #you can wtite everyting you prefer  
 # Consigner of your E-Mail 
 msg['From'] = "Raspberry Pi" 
 # recipient of your E-Mail 
 msg['To'] = "receivermail@gmail.com" 
 # Finally send the mail 
 server.sendmail("sendermail@gmail.com", "receivermail@gmail.com", msg.as_string()) 
 server.quit() 
You have to change this lines according where your HDD is mounted and name of it:
 HDD = os.statvfs ("/media/SERVICE")   # in my case is mounted to media and name is SERVICE 
 HDD = (HDD.f_frsize * HDD.f_bfree)/GB 
Check where is maunted and what's the name of HHD with this command:
 df -h  
You will see it of the bottom of output. When you are ready with edited code test it with this command: cd /path/to/script sudo python nameofscript.py and wait to receive mail :) If everything is OK add script to crontab:
 su - #to become a root 
 crontab – e # to edit cron jobs 
and add this line:
 */*10* * * * python /path/to/yourscript/temp_usbHDD_status.py 2>&1  
 # with this you will receive mail every day at 10 am. 
To save it -> CTRL+O-> Enter To exit -> CTRL+X Final result: That's it! You are done!
Source

You can buy sensors from HERE

Jan 7, 2015

SELL Nokia N770 Tablet / PDA
 

Like new great condition except the cap around audio/usb/charging ports you can see it from images(this is cap not main panel).No scratches!
Battery is NOT original, but working!

You will receive:
N770 + battery + stylus + hard case + pouch 


Specifications

 • Dimensions: 141×79×19 mm (5.5×3.1×0.7 in)
 • Weight: 230 g (8.1 oz) with protective cover or 185 g (6.5 oz) without.
 • Processor: Texas Instruments OMAP 1710 CPU running at 252 MHz. It combines the ARM architecture of the ARM926TEJ core subsystem with a Texas Instruments TMS320C55x digital signal processor.
 • Memory: 64 MB (64 × 220 bytes) of DDR RAM, and 128 MB of internal flash memory, of which about 64 MB should be available to the user. Option for extended virtual memory (RS-MMC up to 1 GB (2 GB after flash upgrade)).
 • Display and resolution: 4.1 inches, 800×480 pixels at 225 pixels per inch with up to 65,536 colors
 • Connectivity: WLAN (IEEE 802.11b/g), Bluetooth 1.2, dial-up access, USB (both user-mode, and non powered host-mode)
 • Expansion: RS-MMC (both RS-MMC and DV-RS-MMC cards are supported).
 • Audio: speaker and a microphone
 •  
  PRICE: $100 USD 
  SHIPPING: $20 USD WORLDWIDE

Feb 12, 2014

Как да включим Numlock при влизане Ubuntu 12.04 LTS

Много дразнещо, когато си пишеш паролата с Numlock а не е включена!

Ето как си реших проблема...

Въвеждаме в терминала следната команда:
 sudo apt-get install numlockx 
След това трябва да редактираме /etc/lightdm/lightdm.conf:
 gksudo gedit /etc/lightdm/lightdm.conf 

Добавяме този ред в края на файла: greeter-setup-script=/usr/bin/numlockx on

Запазваме и готово! Тествайте, като рестартирате системата.

Feb 8, 2014

Как да сменим иконката на клавиатурната подредба със знаме в Ubuntu 12.04 LTS


Здравейте, така би трябвало да изглежда иконката след командите, които ще въведем. Интересно и приятно изглежда поне според мен :)

1. Като начало е необходимо да свалим файла със знамената. Може да го свалите от ТУК .

2.Следващата стъпка е да го разархивираме. Вече разархивираният файл преместваме в"  /usr/share/pixmaps/flags/ " .

3.Отваряме терминала (Ctrl+Alt+T) и въвеждаме следната команда:
 

 gconftool-2 --type bool --set /desktop/gnome/peripherals/keyboard/indicator/showFlags true 

С нея разрешаваме показването на знамето;). Това е!!! Сега е нужно само да излезем и влезем отново в системата.

Jan 20, 2014

NeatROM v5.6 for Samsung Galaxy S2


I decided to share this ROM with you, because I think it's really cool. Based on stock ROM with additional settings. You have to root your device, before install the ROM. You can check link below for instructions. ENJOY!

Source: xda-developers.com