Feb 12, 2014

Как да включим Numlock при влизане Ubuntu 12.04 LTS

Много дразнещо, когато си пишеш паролата с Numlock а не е включена!

Ето как си реших проблема...

Въвеждаме в терминала следната команда:
 sudo apt-get install numlockx  
След това трябва да редактираме /etc/lightdm/lightdm.conf:
 gksudo gedit /etc/lightdm/lightdm.conf  

Добавяме този ред в края на файла: greeter-setup-script=/usr/bin/numlockx on

Запазваме и готово! Тествайте, като рестартирате системата.