Dec 5, 2010

QD Vision и LG Display работят по ново поколение QLED дисплеи

QD Vision и LG Display обявиха, че са подписали споразумение за разработката на ново поколение дисплеи, което е базирано на енергийноефективната и високопроизводителна технология на електролуминесцентни LED с квантови пиксели (QLED). Консумираната енергия от новите екрани ще е по-малко, а изобразяваните цветове ще бъдат по-ярки и живи. Продуктите ще използват специални тънки филми с квантови пиксели на QD Vision, а освен подобрения в енергопотреблението и цветопредаването, новите екрани ще са и по-евтини и лесни за производство.
http://www.qdvision.com/qleds-the-future

0 коментара:

Post a Comment