Dec 5, 2010

Skype спира разработката на версията за Linux?

Алекс Уралов, инженер по осигуряване качеството на софтуера от офиса на Skype в Талин, Естония, издаде вътрешнофирмена информация и заяви, че в резултат на някои разногласия в ръководството, управляващите компанията са взели решение да прекратят разработката на Skype за Linux. Решението, според Уралов, се дължи на факта, че те не считат развитието на тази версия за перспективно.

Повече информация по въпроса, за съжаление, не е известна.

Решението, обаче, по всяка вероятност не е окончателно. Алекс съобщи, че Skype отдава голямо значение на отзивите от своите потребители, и ако макар и няколкостотин души изпратят писмо на компанията с искане за продължаване на по-нататъшната разработка на версията за Linux, може би има шанс за съживяване на развитието й.

Съществуващата в момента версия за Linux ще продължи да работи както досега.

0 коментара:

Post a Comment